Hiện đang có 0 khách và 0 thành viên đang online

Điểm tích lũy


Điểm tích lũy được tính dựa trên số tiền mua hàng trên trang xuanhanh.com:

  • Điểm tích lũy được tính theo quy tắc cứ mỗi 100.000 VND, trừ đi phần thanh toán bằng điểm, sẽ được tích 1 điểm, phần dư ra sẽ không được tính (ví dụ: 490.000 sẽ được tính 4 điểm).
  • Các loại phí và thuế không được tính điểm, tuy nhiên bạn vẫn có thể dùng điểm tích lũy đã có để thanh toán các loại phí và thuế này.
  • Điểm tích lũy chỉ được cộng vào tài khoản khi giao dịch hoàn thành.
  • Mỗi điểm tích lũy được đổi thành 1000 VND.
  • Điểm tích lũy không được quy đổi thành tiền mặt mà chỉ được dùng để thanh toán các giao dịch trên xuanhanh.com.

Bạn có thể xem số điểm hiện tại đang có trên trang Quản lý tài khoản.